Jedną z ostatnich naszych inicjatyw jest uruchomienie kopalni piasku “Tokarnia II”. Oferowany przez EKO-ROL piasek charakteryzuje się wysoką zawartością kwarcu. W procesie produkcyjnym następuje jego uszlachetnianie poprzez płukanie oraz sortowanie. W sprzedaży posiadamy też piasek niesortowany, a także ziemię trawnikową. Wydobycie i sprzedaż piasku prowadzimy na podstawie koncesji wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2009 r., znak: OWŚ.V-7511-7/09.

Udokumentowane złoże “Tokarnia II” zawiera piasek naturalny, średnioziarnisty, równoziarnisty, o barwie jasnoszarej z żółtym odcieniem. Głównym składnikiem piasku jest kwarc (powyżej 95%). Kwarc jest bezbarwny, głównie przeświecający, rzadziej przezroczysty lub nieprzezroczysty. Ziarna piasku są izometryczne, bardzo dobrze obtoczone i zaokrąglone, o gładkich i równych powierzchniach.

Oferowany przez nas piasek może być stosowany do:

  • betonów cementowych konstrukcyjnych oraz wibroprasowanych
  • produkcji galanterii betonowej
  • betonów asfaltowych, mieszanek bitumicznych i nawierzchni
  • zapraw murarskich gipsowych lub gipsowo-wapiennych
  • podbudowy dróg, chodników itd.
  • wymiany gruntu pod obiekty budowlane

Kruszywa produkowane w naszym zakładzie spełniają normy budowlane oraz normy drogownictwa, m.in.

  • PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu
  • PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni
  • PN-EN 13139 – Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i lekkiej zaprawy
  • PN-EN 13242 – Kruszywa do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek

co zostało potwierdzone badaniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


EKO-ROL sp. z.o.o.

ul. Krakowska 207

26-060 Tokarnia


tel. +48 531 010 294

fax. +48 (41) 315-41-05

fax. +48 (41) 315-41-05